град   - town, city - la ville

Cрпски - srpski English français
село   / села village(s) "
сељак / сељаци villager(s) le/les villageois
градска већница town hall, city hall la mairie
градоначелник
/ градоначелници
mayor(s) maire(s)
центар града downtown le centre-ville
улица   / улице street(s) rue(s)
авенија / авеније avenue(s) "
булевар, шеталиште le boulevard
крст(ови) cross(es) la/les croix
црква   / цркве church(es) église(s)
поп(ови),
свештеник / свештеници
priest(s) prêtre(s)
хришћанин
хришћанка
christian
[female]
le chrétien
la chrétienne
џамија / џамије,
мошеја / мошеје
mosque(s) mosquée(s)
муслиман(и)
муслиманка / муслиманке
muslim(s)
[female]
musulman(s)
musulmane(s)
синагога / синагоге synagogue(s) "
јеврејин jew le juif
храм(ови) temple(s) "
дворац / дворци castle(s) château(x)
замак fortress la forteresse
палата,
(pacкoшни хотел)
palace le palais
хотел(и) hotel(s) hôtel(s)
ресторан(и)   restaurant(s) "
кувар(и)
куварка
cook(s)
[female]
cuisinier(s)
la cuisinière
кафана / кафане,
(кафић)
coffee house(s)
 
café(s), bar(s)
 
конобар(и)
конобарица / конобарице
waiter(s)
waitress(es)
serveur(s)
serveuse(s)
школа   / школе school(s) école(s)
ученик / ученици
ученица / ученице
schoolboy(s), scholar(s)
schoolgirl(s)
écolier(s), élève(s)
écolière(s)
студент(и)   student(s) étudiant(s)
студенткиња female student l'étudiante
учитељ(и)  
учитељица / учитељице
teacher(s)
[female]
enseignant(s)
enseignante(s)
професор(и)   professor(s) professeur(s)
универзитет(и)   university / universities université(s)
новинар(и) journalist(s) journaliste(s)
новине newspaper(s) le journal / les journaux
речник / речници dictionary / dictionaries dictionnaire(s)
уџбеник / уџбеници textbook(s), schoolbook(s) manuel(s) scolaire(s)
свеска notebook le cahier, le carnet
књига   / књиге book(s) livre(s)
библиотека / библиотеке library / libraries bibliothèque(s)
библиотекар(и) librarian(s) bibliothécaire(s)
књижара / књижаре bookshop(s), bookstore(s) librairie(s)
продавница, дућан(и) shop(s), store(s) boutique(s), magasin(s)
продавач(и)
продавачица / продавачице
seller(s)
[female]
vendeur(s)
vendeuse(s)
трговачки центар shopping mall le centre commercial
трговац / трговци merchant(s) commerçant(s), marchand(s)
тржница / тржнице,
пијаца / пијаце
market(s), bazaar(s) marché(s), bazar(s)
трг(ови) public square(s) place(s)
пекара / пекаре
пекар(и)
bakery / bakeries
baker(s)
boulangerie(s)
boulanger(s)
фризерски салон hair salon le salon de coiffure
фризер
фризерка
hairdresser
[female]
le coiffeur
la coiffeuse
позориште theater le théâtre
биоскоп   cinema le cinéma
филм(ови) movie(s) film(s)
глумац / глумци
глумица / глумице
actor(s)
actress(es)
acteur(s)
actrice(s)
концерт(и) concert(s) "
певач(и)
певачица / певачице
singer(s)
[female]
chanteur(s)
chanteuse(s)
свирач(и), музичар(и) musician(s) musicien(s)
музика / музике music musique(s)
музеј(и) museum(s) musée(s)
директор(и) director(s), manager(s) directeur(s)
секретар(и) secretary / secretaries secrétaire(s)
банка   / банке
банкар(и)
bank(s)
banker(s)
banque(s)
banquier(s)
банковна картица
кредитна картица
bankcard
credit card
la carte bancaire
la carte de crédit
чек(ови) check(s), cheque(s) chèque(s)
новчаница / новчанице banknote(s), bill(s) billet(s) de banque
новчић(и) coin(s) pièce(s)
новац   money l'argent
бордел(и),
јавна кућа
brothel(s)
 
bordel(s)
 
проститутка / проститутке prostitute(s) prostituée(s)
просјак / просјаци beggar(s) mendiant(s)
лопов(и), пљачкаш(и) thief / thieves, robber(s) voleur(s)
убица / убице murderer(s), killer(s) meurtrier(s), tueur(s)
полиција   la police
полицијска станица police station le commissariat
полицајац / полицајци policeman / policemen policier(s)
затвор(и) prison(s) "
затвореник / затвореници prisoner(s) prisonnier(s)
гробље / гробља graveyard(s),
cemetery / cemeteries
cimetière(s)
гроб(ови) grave(s), tomb(s) tombe(s)
надгробна плоча gravestone, tombstone la pierre tombale