транспорт(и) - transport(s)

Cрпски - srpski English français
путовање / путовања travel(s), trip(s) voyage(s)
путник / путници traveler(s) voyageur(s)
туриста / туристи tourist(s) touriste(s)
пртљаг / пртљази luggage, baggage bagage(s)
кофер(и), куфер(и) suitcase(s) valise(s)
царина
цариник / цариници
Customs
Customs officer(s)
la Douane
douanier(s)
картица идентитета,
лична карта
card of identity la carte d'identité
виза / визе le visa / les visas
пасош(и) passport(s) passeport(s)
аеродром(и) airport(s) aéroport(s)
авион(и)   airplane(s), aeroplane(s) avion(s)
хеликоптер(и) helicopter(s) hélicoptère(s)
летећи тањир flying saucer la soucoupe volante
светионик / светионици,
кула светиља
lighthouse(s) le phare / les phares
лука / луке port(s), harbor(s) le port / les ports
брод(ови) ship(s) navire(s)
чамац / чамци boat(s) bateau(x)
подморница / подморнице submarine(s) sous-marin(s)
метро
метро станица  
subway, underground
metro station
le métro
la station de métro
воз   / возови le train / les trains
железничка станица   train station la gare (ferroviaire)
карта   / карте ticket(s) titre(s) de transport
пут(еви) road(s) la route / les routes
аутопут(ови) motorway(s), highway(s) autoroute(s)
возачака дозвола driver license le permis de conduire
камион(и) lorry / lorries, truck(s) camion(s)
комби van la camionnette
аутобус(и)  
аутобуска станица  
bus(es)
bus station
autobus
la gare routière
такси(ји)   taxi(s), cab(s) le taxi / les taxis
ауто   , аутомобил
кола  
car l'auto, l'automobile
la voiture
караван(и) caravan(s) caravane(s)
паркинг car park le "parking"
гаража / гараже garage(s) "
механичар(и) mechanic(s) mécanicien(s)
мотор(и)   motor(s), engine(s) moteur(s)
бензин
/ бензини [plur.]
gasoline, petrol
 
l'essence
 
бензинска пумпа gas station la station d'essence
мотоцикл(и),
мопед
motorcycle(s)
 
moto(s),
le vélomoteur
бицикл(и)   bicycle(s), bike(s) bicyclette(s), vélo(s)
точак / точкови wheel(s) roue(s)
семафор(и) traffic light(s) feu(x) de circulation
пешак / пешаци
пешачки прелаз
pedestrian(s)
pedestrian crossing
piéton(s)
le passage piétons
плочник / плочници,
тротоар(и)
pavement, sidewalk(s) trottoir(s)