будилник
alarm clock
le réveil

време - time - le temps

Cрпски - srpski English français
Колико је сати ? What time is it? Quelle heure est-il ?
сат(ови) clock(s) horloge(s)
(ручни) сат (wrist)watch la montre
сат(и) hour(s) heure(s)
минут(и),
минута / минуте
minute(s) "
секунд(и),
секунда / секунде
second(s) seconde(s)
јутро   morning le matin, la matinée
подне midday, noon midi
после подне   afternoon l'après-midi
дан(и)   day(s) jour(s), journée(s)
вече   evening le soir, la soirée
ноћ(и) night(s) nuit(s)
поноћ midnight minuit
прекјуче day before yesterday avant-hier
јуче   yesterday hier
данас   today aujourd'hui
сутра   tomorrow demain
прекосутра day after tomorrow après-demain
седмица / седмице,
недеља / недеље
week(s) semaine(s)
викенд weekend la fin de semaine
празник   / празници holidays, vacation les vacances
месец(и)   month le mois
годишња доба seasons les saisons
година   / године year(s) an(s), année(s)
Срећна нова година ! Happy new year! Bonne année !
Срећан рођендан !   Happy birthday! Joyeux anniversaire !
Срећан Божић ! Merry Christmas! Joyeux Noël !
календар(и) calendar(s) calendrier(s)
декада / декаде decade(s) décennie(s)
век(ови) century / centuries siècle(s)
миленијум millennium le millénaire


Cрпски - srpski English français
прошлост past le passé
будућност future le futur, l'avenir
caдашност present le présent
пре before avant
после after après
сада   now maintenant
никад(а) never jamais
ретко seldom, rarely rarement
понекад sometimes parfois
с времена на време from time to time de temps en temps
често often,
frequently
souvent,
fréquemment
обично usually d'habitude,
normalement
увек, (заувек) always, (forever) toujours