питање / питања - question(s)

Cрпски - srpski English français
Kо? Who? Qui ?
Који? Which? Quel ?
Шта? What? Quoi ?
Kако? How? Comment ?
Kолико? How much / many? Combien ?
Где? Where? Où ?
Kада? When? Quand ?
Зашто? Why? Pourquoi ?
Зато што ... Because ... Parce que ...
одговор(и) answer(s), reply / replies réponse(s)